Faaliyet Alanlarımız

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde deprem riski ile karşı karşıya olan binaların yeniden inşa edilmesi sürecinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü noktasında hukuki destek sağlıyoruz.

Bu kapsamda kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmelerin yerine getirilmesi ve denetlenmesi, sözleşmeden kaynaklı tazminat davaları ve benzeri konularda dava ve hukuki danışmanlık hizmetini yerine getiriyoruz

Sigorta hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru, araç hasar ve değer kayıpları ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü konusunda hukuki destek sağlıyoruz.

Ticari uyuşmazlıkların çözümü noktasında hizmet vermekte olup bu kapsamda tüm ticari davaların çözümü ve şirket danışmanlığı vermiş olduğumuz hukuki desteklerin içerisinde yer almaktadır.

İdari para cezaları, idari işlemler hakkında iptal davaları, Anaya Mahkemesi’ne bireysel başvurular, İdarenin sorumluluğu nedeniyle tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden kaynaklı davalar başta olmak üzere idare ve vergi hukukunun içerisine dahil olan tüm uyuşmazlıklar hakkında hukuki destek sağlıyoruz

kk01

Aile Hukuku’nda kaynaklı başta tüm boşanma davaları olmak üzere mal rejimi sözleşmeleri, soy bağına ilişkin davalar, velayet davaları, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Çerçevesinde yapılacak başvuru ve benzeri davalar tarafımızca sunulan hizmetler arasındadır.

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları, mirasçılık belgesinin alınması, mirasın reddi davaları, vasiyetname düzenlenmesi ve benzeri konulara ilişkin hukuki destek sağlıyoruz.

İş Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda hukuki destek vermekte olup bu kapsamda işçilik alacakları başta olmak üzere işe iade davaları ve benzeri işçi ile işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlıyoruz.

Tahsil edilemeyen alacaklar hakkında ilamsız ve ilamlı icra takipleri başta olmak üzere kambiyo senetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, itirazın iptali ve kaldırılması davaları, iflas ve iflas erteleme davaları gibi konularda hukuki destek vermekteyiz.

Bilişim suçlarının içerisinde yer aldığı hukuk dalı olan bilişim hukuku kapsamında kişisel verilen korunması, sosyal medyadan kaynaklı uyuşmazlıklar, özel hayatın gizliliğine ilişkin davalar ve benzeri konularda hukuki destek sağlıyoruz.

Trafik kazalarından kaynaklı uyuşmazlıklar başta olmak üzere ölüm ve cismani zarar nedeniyle tazminat davaları ve benzeri konularda hukuki destek sağlıyoruz.

Mülkiyet sahiplerine bu alanda her türlü hukuki desteği sağlayan ofisimizde özellikle karşılaşılan ortaklığın giderilmesi, tapu iptal ve tescil, ecri misil davaları olmak üzere pek çok alanda hizmet vermekteyiz.

Ceza hukukundan kaynaklı başta soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin takibi olmak üzere her türlü suç duyurusu, tutukluluk ve gözaltı gibi süreçlerde şüpheli ve sanık müdafiliği olmak üzere her türlü desteği sağlıyoruz.

Tüketici Kanunu’ndan kaynaklı olmak üzere satıcı ile tüketici arasında meydana gelen her türlü uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru sürecinden başlamak üzere her türlü hukuki destek sağlıyoruz.

Taşınmaz kira sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar başta olmak üzere işbu sözleşmelerin hazırlanması, tahliyesi ve benzeri konularda hukuki destek sağlıyoruz.